Innovation
HJÄLP FORMULÄR INNOVATIONSRAPPORT RAPPORTERIntegritetspolicy


Behandling av personuppgifter

När du är i kontakt med SLL Innovation behandlar landstinget dina personuppgifter, både för att fullgöra den rättsliga skyldigheten att registrera allmänna handlingar och för handläggningen av ärendet, som en arbetsuppgift av allmänt intresse. Under handläggningen av ärendet kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till interna medarbetare inom SLL. Uppgifterna sparas enligt landstingets bevarande- och gallringsregler. Personuppgiftsansvarig myndighet är Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting. För mer information om landstingets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se


https://www.sll.se/om-landstinget/Landstingets-uppdrag-och-ansvar/Integritet-och-behandling-av-personuppgifter/